UJI

Impresos de sol·licitud

Última modificació: 22/11/2018 | Font: SCIC

(Documents en format PDF*)

Secció de Làsers i Mesura de Propietats Físiques

Secció ressonància magnètica nuclear

Secció d’espectrometria de masses

Secció de raig X

Secció de microscopia

Secció d’anàlisi tèrmica i sòlids porosos

Secció d'espectroscòpia molecular

* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica