Impresos de sol·licitud - Usuaris externs

20/12/2022 | SCIC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Secció de Làsers i Mesura de Propietats Físiques

 • Perfilometria (PDF) / (Word)
 • Làser polsat  (PDF) / (Word)
 • Espectroscòpia de fluorescència  (PDF) / (Word)
 • Mesura d’impedàncies  (PDF) / (Word)

Secció ressonància magnètica nuclear

 • Ressonància magnètica nuclear (RMN)  (PDF) / (Word)

Secció d’espectrometria de masses

 • Unitat d'espectrometria de masses atòmica (ICP)  (PDF) / (Word)
 • Unitat d'espectrometria de masses atómica (Anàlisi Elemental)  (PDF) / (Word)
 • Unitat d'espectrometria de masses atómica (Mercurio)  (PDF) / (Word)
 • Unitat d'espectrometria de masses molecular (QqQ)  (PDF) / (Word)
 • Unitat d'espectrometria de masses molecular (Q-TOF)  (PDF) / (Word)
 • Unitat d'espectrometria de masses molecular (GC-MS)  (PDF) / (Word)

Secció de raig X

 • Unitat de Fluorescència de Raig X (FRX)  (PDF) / (Word)
 • Unitat difracció de raig X en pols (DRX)  (PDF) / (Word)
 • Unitat difracció de raig X en monocristall (MDRX)  (PDF) / (Word)

Secció de microscopia

 • Impres sol·licitud AFM  (PDF) / (Word)
 • Impres sol·licitud TEM  (PDF) / (Word)
 • Impres sol·licitud SEM  (PDF) / (Word)

Secció d’anàlisi tèrmica

 • Anàlisi tèrmica (TGA-DSC)  (PDF) / (Word)
 • Calorimetria diferencial de rastreig (DSC)  (PDF) / (Word)
 • Anàlisi termogravimètric acoblat a espectroscòpia FTIR (TGA-FTIR) (PDF) / (Word)

Secció d'espectroscòpia molecular

 • Espectroscòpia RAMAN  (PDF) / (Word)
 • Espectroscòpia FTIR  (PDF) / (Word)
 • Espectroscòpia dicroisme circular  (PDF) / (Word)

Secció ciències de la vida

 • Citòmetre  (PDF) / (Word)
 • Microscopi Fluorescència Confocal (PDF) / (Word)

* Per a obrir i imprimir els documents en format PDF, cal tenir instal·lat a l'ordinador el programa Adobe(R) Acrobat(R) Reader 5

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica