panoramica UJI

Tarifes

Última modificació: 08/02/2018 | Font: SANTIAGO GARCÍA BARDOLL

El Servei Central d’Instrumentació Científica te establertes unes tarifes per tal d’assegurar complementàriament la utilització de l’equipament per part dels usuaris interns i el pagament dels costos reals pels usuaris externs.

Es considera usuaris interns del SCIC els grups d’investigació adscrits a un departament o institut de la Universitat Jaume I, mentre que poden ser usuaris externs altres institucions públiques o centres d’investigació, així com empreses privades.

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16