UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Servei Central d'Instrumentació Científica

Servei Central d'Instrumentació Científica

Última modificació: 20/05/2020 | Font: SCIC

Servei Central d'Instrumentació Científica

AVÍS IMPORTANT DEL SERVEI CENTRAL D’INSTRUMENTACIÓ CIENTÍFICA (SCIC)

La situació excepcional generada per el coronavirus COVID19 i les restriccions que comporta sobre el desenvolupament ordinari de l’activitat universitària, aconsellen establir criteris respecte al funcionament de l’activitat en el Servei Central d’Instrumentació Científica i que prioritza la salut de tot el personal que realitza tasques en aquest servei. 

 

NOVETATS COVID 19


En el Servei Central d’Instrumentació Científica s’integra la infraestructura científica avançada en el camp de la investigació experimental de la Universitat Jaume I, amb l’objecte de donar suport als grups investigadors propis, així com a altres institucions públiques o empreses privades de l'entorn socioeconòmic en el qual s’emmarca la Universitat.

El Servei Central d’Instrumentació Científica està adscrit orgànicament al Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I i està organitzat en seccions per tal de garantir un correcte funcionament

 

Servei Central d'Instrumentació Científica. Universitat Jaume I
Edifici d’Investigació
Campus del Riu Sec. 12071 - Castelló de la Plana 
Tel. +34 964 38 73 16  Fax. +34 964 38 73 09
Adreça electrònica: scic@uji.es

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica