Servei Central d'Instrumentació Científica

20/12/2022 | SCIC
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Servei Central d’Instrumentació Científica s’integra la infraestructura científica avançada en el camp de la investigació experimental de la Universitat Jaume I, amb l’objecte de donar suport als grups investigadors propis, així com a altres institucions públiques o empreses privades de l'entorn socioeconòmic en el qual s’emmarca la Universitat.

El Servei Central d’Instrumentació Científica està adscrit orgànicament al Vicerectorat d'Investigació i Transferència de la Universitat Jaume I i està organitzat en seccions per tal de garantir un correcte funcionament

Servei Central d'Instrumentació Científica. Universitat Jaume I
Edifici d’Investigació
Campus del Riu Sec. 12071 - Castelló de la Plana 
Tel. +34 964 38 73 16  Fax. +34 964 38 73 09
Adreça electrònica: scic@uji.es

Informació proporcionada per: Servei Central d'Instrumentació Científica