panoramica UJI

Circulars i normatives en preparació

Última modificació: 06/04/2016 | Font: SCI
El Servei de Control Intern ha redactat i lliurat a la Gerència per al seu estudi, discussió i posterior aprovació, si escau, pels òrgans competents, sengles esborranys de
 
Informació proporcionada per: Servei de Control Intern
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16