UJI

Unitat Tècnica de Formació del PAS

Servei de Recursos Humans

11/02/2019 | RRHH

Formació del PASLa Universitat Jaume I exposa en el seu pla estratègic i en les línies de govern el compromís amb la promoció de la formació orientada a millorar la qualificació professional del PAS.

La formació del personal contribueix, d’una banda, a la consecució dels objectius institucionals i a la millora de la qualitat i eficàcia dels serveis universitaris i, d’una altra, facilita l’adaptació, el desenvolupament i la promoció professional del personal.

Amb l’objectiu de millorar l’accés a la formació del PAS, en aquest web trobareu, a més de les competències, organització i funcions de la Unitat Tècnica de Formació del PAS, informació sobre el pla de formació del PAS, les programacions trimestrals de les accions formatives, les sol·licituds, la guia d’acollida al PAS, les memòries de formació i algunes de les preguntes més freqüents, entre altres informacions.

Contacte

Unitat Tècnica de Formació del PAS - Servei de Recursos Humans. Universitat Jaume I
Edifici de Rectorat i Serveis Centrals. Campus del Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana
Tel. +34 964 72 9238 / 8959 - Adreça electrònica: formacio-pas@uji.es

Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans