UJI

Directori i organigrama del Servei de Recursos Humans

Última modificació: 05/10/2018 | Font: RRHH

Directori

Organigrama

Cap del Servei de Recursos Humans

Cap de Secció de Recursos Humans

Personal Docent i Investigador (PDI)

PDI Funcionari i Contractat indefinit

 • Fernando Pérez Ortí
  Cap del Negociat del PDI I fperez@uji.es Tel.964728971
 • Ana María Pérez Bernat
  Administrativa abernat@uji.es Tel.964729081

PDI Contractat i Investigadors en formació

Plantilles i seguiment pressupostari

 • María Jose Boix Juan
  Cap del negociat de seguiment pressupostari i plantilles mboix@uji.es Tel.964728962

PAS i Projectes d'Investigació

 • Sonia Andreu Bou
  Cap del negociat del PAS sandreu@uji.es Tel.964728967
 • María Carmen Fortanet Andrés
  Administrativa mfortane@uji.es Tel.964729435

Control Horari

 • Felicitat Julià Gil
  Administrativa fjulia@uji.es Tel.964728970

Nòmines i Seguretat Social

 • María Teresa Pitart Martí
  Tècnica mitjana de nòmines i seguretat social pitart@uji.es Tel.964728969
 • Javier Barreda Rochera
  Administratiu jbarreda@uji.es Tel. 964728968
 • María Carmen Selma Pastor
  Administrativa selmam@uji.es Tel. 964729259

Formació del PAS

 • María Asunción Verchili Andreu
  Tècnica superior de formació del PAS verchili@uji.es Tel.964729238
 • María Rosario Claramonte Castillo
  Administrativa mclaramo@uji.es Tel. 964728959
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans