Directori i organigrama del Servei de Recursos Humans

11/05/2021 | RRHH
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Directori

Organigrama

Cap del Servei de Recursos Humans

Cap de Secció de PDI

Nòmines i Seguretat Social  (PAS/PDI)

 • María Teresa Pitart Martí
  Tècnica superior de nòmines i seguretat social pitart@uji.es Tel.964728969
 • Javier Barreda Rochera
  Gestor administratiu de seguretat social jbarreda@uji.es Tel.964728968
 • Susana Berge Zapater
  Administrativa berge@uji.es Tel. 964729259

Personal Docent i Investigador: Funcionari i Contractat Indefinit

Pot dirigir les seues consultes al següent correu:  pditempscomplet@uji.es 

 • Fernando Pérez Ortí
  Cap del Negociat del PDI  fperez@uji.es Tel.964728971
 • María Carmen Selma Pastor
  Administrativa selmam@uji.es Tel.964729081 

Personal Docent i Investigador: Professorat Associat i Assistencial 

Pot dirigir les seues consultes al següent correu:  pdirrhh@uji.es 

Plantilles i seguiment pressupostari

 • María Jose Boix Juan
  Tècnica mitjana de projectes i costos mboix@uji.es Tel.964728962

Personal d'Administració i Serveis

Pot dirigir les seues consultes al següent correu:  srh-selecciopas@uji.es 

Personal investigador

Pot dirigir les seues consultes al següent correu:  srh-projectes@uji.es 

 • José Miguel Sanahuja Ten
  Cap del Negociat de la gestió de personal investigador jsanahuj@uji.es  Tel.964728977
 • Yolanda Barreda Orenga
  Administrativa ybarreda@uji.es Tel.964728973

Gestió horària

Pot dirigir les seues consultes al següent correu:  horari@uji.es 

Formació del Personal d'Administració i Serveis

Pot dirigir les seues consultes al següent correu:  formacio-pas@uji.es 

 • María Asunción Verchili Andreu
  Tècnica superior de formació del PAS verchili@uji.es Tel.964729238
 • Raquel Paradís Ferrer
  Administrativa rparadis@uji.es Tel.964728959
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans