UJI

Directori i organigrama del Servei de Recursos Humans

Última modificació: 05/10/2018 | Font: RRHH

Directori

Organigrama

Cap del Servei de Recursos Humans

Cap de Secció de Recursos Humans

Personal Docent i Investigador (PDI)

PDI Funcionari i Contractat indefinit

  • Fernando Pérez Ortí
    Cap del Negociat del PDI I fperez@uji.es Tel.964728971
  • Ana María Pérez Bernat
    Administrativa abernat@uji.es Tel.964729081

PDI Contractat i Investigadors en formació

Plantilles i seguiment pressupostari

  • María Jose Boix Juan
    Cap del negociat de seguiment pressupostari i plantilles mboix@uji.es Tel.964728962

PAS i Projectes d'Investigació

  • Sonia Andreu Bou
    Cap del negociat del PAS sandreu@uji.es Tel.964728967
  • María Carmen Fortanet Andrés
    Administrativa mfortane@uji.es Tel.964729435

Control Horari

  • Felicitat Julià Gil
    Administrativa fjulia@uji.es Tel.964728970

Nòmines i Seguretat Social

  • María Teresa Pitart Martí
    Tècnica mitjana de nòmines i seguretat social pitart@uji.es Tel.964728969
  • Javier Barreda Rochera
    Administratiu jbarreda@uji.es Tel. 964728968
  • María Carmen Selma Pastor
    Administrativa selmam@uji.es Tel. 964729259

Formació del PAS

  • María Asunción Verchili Andreu
    Tècnica superior de formació del PAS verchili@uji.es Tel.964729238
  • María Rosario Claramonte Castillo
    Administrativa mclaramo@uji.es Tel. 964728959
Informació proporcionada per: Servei de Recursos Humans