Formació del PTGAS Unitat de Formació i Innovació Educativa

04/10/2023 | UFIE
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Unitat de Formació del PTGAS és la encarregada de promoure, oferir i gestionar les accions formatives dirigides al PTGAS.

La formació del personal contribueix, d’una banda, a la consecució dels objectius i estratègies de la Universitat, i a la millora de les funcions i qualitat dels serveis universitaris i, d’una altra, millora les competències professionals, facilita l’adaptació, el desenvolupament i la promoció professional del PTGAS.

Amb l’objectiu de millorar l’accés a la formació del PTGAS, en aquest web trobareu, informació sobre el Pla de formació del PAS, les programacions trimestrals de les accions formatives, les sol·licituds, la guia d’acollida al PAS, les memòries de formació entre altres informacions.

Formació del PTGAS
Informació proporcionada per: Unitat de Formació i Innovació Educativa

Formació del PTGAS