UJI

Convocatòria d'ajudes per a estades breus de professorat visitant

Última modificació: 27/02/2017 | Font: ORI

Aquest programa pretén afavorir la presència de professorat estranger mitjançant invitació dels docents de la Universitat Jaume I. Realitzaran una estada breu en l'UJI amb l'objectiu d'impartir docència en anglès i d'aquesta manera anar introduint a poc a poc aquest idioma com a llengua vehicular en els programes de grau.

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals