UJI
  • UJI
  • Serveis
  • Convocatòria d'intercanvi d'estudiants a Amèrica Llatina curs 2020/2021

Convocatòria d'intercanvi d'estudiants a Amèrica Llatina curs 2020/2021

Última modificació: 15/09/2020 | Font: ORI

Convocatòria 2020/21

Termini de presentació de sol·licituds de participació del 24 de gener al 13 de febrer de 2020.

Reunions informatives 
Dimarts 28 de gener a les 12h-FCHS-HA1016AA
Dimecres 29 de gener a les 16h - ESTCE-TD1103AA

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses i motius d'exclusió.

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses i motius d'exclusió. Nomenament de la Comissió de Valoració

Resolució provisional d'adjudicació i suplents del Programa d'intercanvi d'estudiantat de grau amb Amèrica Llatina curs 2020-21. Termini per a la presentació de reclamacions del 1 al 12 de juny de 2020.

Resolució definitiva d’adjudicació de places i ajudes i suplents del programa d’intercanvi de estudiants amb Amèrica Llatina, convocatòria 2020/21. Termini per acceptar o renunciar fins el 2 de juliol

Resolució definitiva d'adjudicacions de places i ajudes per renuncies i suplents del programa d’intercanvi de estudiants amb Amèrica Llatina, convocatòria 2020/21
Termini per acceptar o renunciar fins el 28 de juliol

Segona resolució definitiva d'adjudicació de places i ajudes per renuncies i suplents del programa d’intercanvi de estudiants amb Amèrica Llatina, convocatòria 2020/21

Publicació al Tauler d'anuncis Oficials de l'UJI

Instruccions als seleccionats 20-21

 

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals