UJI

Convocatòria d'intercanvi d'estudiants a Amèrica Llatina curs 2020/2021

Última modificació: 13/03/2020 | Font: ORI

Convocatòria 2020/21

Termini de presentació de sol·licituds de participació del 24 de gener al 13 de febrer de 2020.

Reunions informatives 
Dimarts 28 de gener a les 12h-FCHS-HA1016AA
Dimecres 29 de gener a les 16h - ESTCE-TD1103AA

Resolució provisional de sol·licituds admeses i excloses i motius d'exclusió.

Resolució definitiva de sol·licituds admeses i excloses i motius d'exclusió. Nomenament de la Comissió de Valoració

Publicació al Tauler d'anuncis Oficials de l'UJI

 

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals