UJI

Convocatòria Erasmus + 20/21

Última modificació: 14/04/2020 | Font: ORI

Convocatòria Erasmus + 20/21

Ampliació de termini de sol·licituds  (fins 10/01/2020)

Modificació a la convocatòria per correció d'errors

Llistat tutories coordinadors

Informació sobre les beques complementàries del Banc Santander

Ajudes GVA, resolució DOGV (pàgina 8)

Resolució provisonal de sol·licitants admesos i exclosos

Roslució provisional de puntuació de sol·licitants admesos i exclosos

Resolució definitiva de puntuació de sol·licitants

Resolució provisional d'adjudicacions Erasmus + 2020/2021

Resolució definitiva d'adjudicacions Erasmus + 2020/2021

Resolució provisional de la beca del Banc Santander

Resolució definitiva de la beca del Banc Santander

Instruccions als sel·leccionats Erasmus + 2020/2021

Condicions general pòliss d'assistència en viatge 

Plec de prescripcions tècniques contractació pòlissa d'assistència de viatge

Informació d'assistència en viatge

Publicació al Tauler d'Anuncis Oficials de l'UJI

Assessors Erasmus+ 2019/20

Mitjana de despesa per país al curs 18-19

Mitjana de despesa per universitat al curs 18-19

Mitjana de despesa d'anada i tornada

Comunicat SEPIE sobre el Coronavirus

Documentació Erasmus+ 2020/21

 

Informació proporcionada per: Oficina de Relacions Internacionals