Tècniques de validació en la segona sessió de l'UJI Emprèn OnSocial

22/11/2019 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

En aquesta segona sessió del programa UJI Emprèn On Social s'ha treballat el procés de validació. En la sessió anterior l'estudiantat va treballar en profunditat el problema, la proposta de valor i la competència. En aquest cas el professor Blesa ha iniciat la sessió parlant sobre la relació amb els clients. Aquesta relació està estretament lligada amb la comunicació, ja que les i els emprenedors han de ser capaços de transmetre de manera correcta i cohesionada quina és la seua proposta de valor perquè el client o consumidor la perceba de manera que resolga el problema o “dolor” que pateix. A més, han de buscar fórmules que motiven la compra. Per a asseure les bases en una bona relació amb el client, com bé es va comentar en la sessió anterior, és molt important identificar a tots els agents involucrats en aquesta relació, ja siguen prescriptors, usuaris, compradors o fins i tot els propis competidors. 


D'altra banda, i sense perdre de vista als competidors, o més aviat, a les característiques –tant físiques, com a econòmiques o de transport- dels productes que actualment supleixen o resolen el problema dels clients potencials s'han de plantejar hipòtesis sobre les fonts d'ingressos. És important que es fixen en com estan pagant actualment pel producte o servei, per què i quant, per a així poder establir els preus adequats i saber quantes unitats poden vendre. 


Com bé comentem al final de la notícia de la primera sessió, l'emprenedoria, de la mateixa manera que la vida, tracta d'un aprenentatge constant i les i els participants han d'anar aplicant els coneixements de forma continuada tant dins com fora de l'aula. És per això que en la segona sessió han hagut de proposar al professor Blesa una sèrie d'hipòtesi en relació al mercat objectiu, la proposta de valor, la relació amb el client, els competidors, els canals de distribució i les fonts d'ingressos. Les hipòtesis són suposicions formulades a partir de dades que els serviran de base per a iniciar la investigació sobre el seu producte o servei. En aquest cas les hipòtesis s'utilitzen per a validar la idea de negoci. 


Dins de l'explicació del procés de validació s'ha posat l'accent principalment en les tècniques de recollida d'informació, les quals poden ser qualitatives o quantitatives i primàries o secundàries, obtenint així un quadrant amb quatre tipologies possibles. La primera d'aquestes tècniques, qualitatives i secundàries, són les opinions d'experts tals com associacions d'empresaris o sectorials, organismes públics, universitats i fins i tot blogs o fòrums. Per part seua, les qualitatives i primàries són les entrevistes en profunditat, les dinàmiques de grup i l'observació. S'ha remarcat l’importància de les entrevistes en profunditat ja que, encara que semble ser alguna cosa que podem fer en qualsevol moment i lloc, hem de preparar-ho, planificar-ho i analitzar-ho posteriorment. Per a això s'ha entregat a l'estudiantat una fitxa explicativa d'una correcta entrevista en profunditat, tenint en compte que han de trobar almenys tres persones que formen part del segment clients i preparar un guió tenint en compte quin és el nostre producte o servei ja que hem d'investigar si aquest compleix amb les funcionalitats que se li han previst. Seguidament hauran de documentar els resultats i per a acabar analitzar-los. És important que reflexionen sobre l'aprés en relació amb les característiques del producte o servei i sobre la base d'això, si fóra necessari, pivotar. És a dir, introduir els canvis pertinents perquè com diem, el producte o servei, es trobe o solucione el problema del client. 


Seguidament s'ha passat a explicar les opcions d'investigació amb informació secundària, els seus avantatges com que és menys cara, requereix menys temps i és més objectiva i els seus inconvenients com la fiabilitat, la classificació o la comparabilitat de les dades. Algunes d'aquestes fonts són les Cambres de Comerç, l'Institut Nacional d'Estadística o els Ministeris. Finalment, quant a informació quantitativa primària, trobem les enquestes, molt utilitzades gràcies a la facilitat amb la qual es poden compartir gràcies a Internet. 


En aquesta sessió s'ha tornat a remarcar la importància del treball fora de l'aula, ja que són les i els participants els que han de plantejar les hipòtesis i eixir al carrer a validar-lo. En la pròxima sessió es treballarà sobre la validació que haja fet cada equip, analitzant els resultats i buscant possibles solucions o canvis per a aplicar tenint en compte la resposta dels clients potencials.