L'importància del problema a l'hora d'emprendre a la primera sessió de l'UJI Emprèn On Social

13/11/2019 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Andreu Blesa ha sigut l'encarregat d’iniciar la formació que rebrà tot l'estudiantat participant en la nova edició del programa UJI Emprèn On Social. És professor Titular del departament d'Administració d'Empreses en l'àrea de Comercialització i Investigació de Mercats des de març de 2004. Va obtindre el grau de doctor per la Universitat de València l'any 2000. Els seus interessos en l'àmbit de la investigació estan relacionats amb les orientacions estratègiques, el màrqueting estratègic, el màrqueting internacional, la iniciativa empresarial internacional i la creació de xarxes empresarials. Actualment és el responsable del grup d'investigació Innovative and Internacional Venture Creation de la Universitat Jaume I.


Les i els participants han d'iniciar aquest programa estudiant i coneixent molt a fons el problema que resol la seua idea de negoci i per a això han d'identificar-lo i definir les seues dimensions. Per tant, en aquesta primera sessió el tema central ha sigut el problema. Per a veure de forma més esquemàtica i a simple vista els aspectes més rellevants d’aquest han realitzat un arbre del problema, en el qual han hagut de definir al segment concret de consumidors, tenint en compte no sols el perfil psico-demogràfic, sinó també el geogràfic i el soci-demogràfic. A més, han hagut d'identificar les causes que motiven aquest problema i els efectes negatius que provoca. Conéixer i definir bé el problema que soluciona un producte o servei és molt important ja que si realment la nostra idea no suposa una solució per als clients no li trobaran valor i, per tant, no ho consumiran. 


Un altre aspecte fonamental tenint en compte el problema és veure com la idea de producte o servei es troba amb el problema en termes que tinguen significat per al consumidor. Per a això l'estudiantat ha descrit aspectes com la necessitat del mercat i el problema a resoldre; el valor afegit i els beneficis proporcionats; els atributs del producte o servei; i les diferències i/o avantatges respecte als productes existents. 


Finalment, les i els futurs emprenedors han de tindre en compte que no estan sols, en el mercat, que tenen una competència i conéixer-la en profunditat farà que en eixir al mercat puguen actuar amb anterioritat. El professor Blesa els ha ensenyat a fer una matriu de competidors en la qual han resumit la informació més rellevant d’aquests per a saber quin valor ofereixen al client i perquè té èxit. És molt important que el treball es vaja realitzant setmana rere setmana ja que si no coneixen bé quin és el problema que resolen ni com són els consumidors no podran saber quins són els factors que realment els faran tindre èxit respecte a la seus competència. Dit d'una altra manera, a l'hora d'emprendre hem de diferenciar-nos amb atributs que realment valore el nostre client i que resolguen el problema que té, en cas contrari no tindrem èxit.