L'ètica, la responsabilitat social i els ODS protagonistes del primer seminari de l'UJI Emprèn OnSocial

13/12/2019 | Càtedra INCREA
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

El passat 10 de desembre l'estudiantat del programa UJI Emprèn OnSocial va gaudir d'un seminari sobre “Ètica, responsabilitat social i ODS en l'empresa socialment emprenedora”. La persona encarregada de conduir aquesta sessió va ser Patrici Calvo. El ponent és Doctor en Filosofia Moral per la Universitat Jaume I, Màster en Responsabilitat Social Corporativa per la Universitat Politècnica de València, Màster en Noves Tendències i Processos d'Innovació en Comunicació per la Universitat Jaume I i Formador de formadors en RSE per la Universitat de Buenos Aires (Argentina). En els últims anys ha compaginat la seua labor com a docent amb estades d'investigació en centres de reconegut prestigi, com la University of Oxford (UK), la Università di Bologna (Itàlia) i l'Institut de Filosofia del CSIC (Madrid). A més, ha publicat el llibre The Cordial Economy. Ethics, Recognition and Reciprocity (Springer, 2018), així com articles en revistes científiques indexades en Web of Science (8) i Scopus (12) relacionats amb l'ètica econòmica i empresarial, la responsabilitat social i l'ètica de la Intel·ligència Artificial. 


L'objectiu principal d'aquest seminari, va ser introduir a l'alumnat en l'àmbit de l'ètica empresarial, la responsabilitat social i els Objectius de Desenvolupament Sostenible per a mostrar-los com és possible integrar-ho en els seus projectes d'empresa socialment emprenedora. Hem de tindre en compte que actualment la responsabilitat social s'ha convertit per a moltes empreses, organitzacions i institucions en una peça clau de la seua gestió. Però no sols això, sinó que cada vegada més, els usuaris i clients valoren de forma més positiva a aquelles companyies que ho apliquen de manera real, coherent i creïble. Una gestió adequada de la responsabilitat social genera un immens valor en les empreses ja que són capaces d'adaptar-se millor i més ràpidament als canvis; aprenen a gestionar béns intangibles, molt importants en la diferenciació dins d'un mercat global; poden minimitzar els costos de transacció; o ajuda a orientar de manera justa i responsable les accions i decisions. 


Tal com es va veure durant el seminari la responsabilitat social és abans tot, una manera d'estar a l'altura moral dels temps, al nivell d'allò que el moment històric exigeix. Les empreses han d'aprofitar el poder transformador que tenen incloent en el seu ADN polítiques que busquen la maximització del benefici econòmic al mateix temps que la satisfacció de les expectatives legítimes dels seus grups d'interés. Partint d'aquesta premissa, Patrici va explicar en la primera part el naixement i el desenvolupament del que hui coneixem com a responsabilitat social tenint en compte les diferents etapes i els factors que en aquestes han influït. D'aquesta forma, les i els participants han pogut veure l'evolució del terme tenint en compte els canvis socials, les demandes dels públics, la globalització o el poder. En aquesta part de la sessió el ponent també va realitzar anotacions sobre bibliografia recomanada i relacionada amb l'ètica empresarial i la responsabilitat social. Hem d'entendre aquesta última com una exigència de justícia, però, a més, com una eina de gestió ja que només així és possible construir una reputació capaç de generar i potenciar una imatge de l'empresa sòlida que permeta generar i potenciar recursos intangibles com la reputació, la confiança o la reciprocitat. 


En la segona part Patrici va posar el focus en els Objectius de Desenvolupament Sostenible com a llistó de l'exigible i desitjable, com uns objectius per a transformar el món, en el qual cada vegada tant els ciutadans com les empreses tenen més importància. En aquest aspecte, tal com va comentar el ponent no es tracta de pujar un propòsit a la pàgina web de l'empresa, ni es tracta de voler convertir-se en una empresa perfecta, es tracta de convertir-se en una empresa responsable, transparent, ètica i amb consciència. La responsabilitat d'aconseguir els ODS recauen en tots els agents d'una societat, en l'Estat, les empreses, les organitzacions, les institucions i la societat civil. Cal destacar la importància d'un sistema de gestió de l'ètica i la responsabilitat social que incloga la creació d'un codi d'ètica i conducta, auditories que certifiquen la coherència existent entre el que es diu i el que es fa en matèria de responsabilitat social i ètica, un comité que aborde la resolució de conflictes i genere opinió pública crítica, la redacció d'informes que exposen de manera pública les accions i decisions de l'empresa en matèria de responsabilitat social, la implementació de diferents canals de comunicació amb els stakeholders i eines per al monitoratge. 


En l'última part de la sessió l'estudiantat amb l'ajuda de Patrici van començar a elaborar el seu propi codi ètic. És fonamental comptar amb l'ajuda d'un expert a l'hora de veure i abordar quins aspectes ha d'incloure aquest i quins són els que millor encaixen amb el tipus d'empresa i sector en el qual es desenvolupa. Com a bé s'ha anat comentant al llarg d'aquesta notícia i tal com es va fer durant el seminari hem de posar en el centre de l'empresa, la coherència. Els valors han de ser transformats en normes, que al seu torn siguen aplicades amb conductes i procediments de treball. Ni l'ètica, ni la responsabilitat social ni els ODS han de ser entesos com una moda a la qual sumar-se, les empreses socialment emprenedores han d'entendre-ho com un compromís per a generar valor a llarg termini.