Comissió de Coordinació de Centres-Consell de Direcció de la Universitat Jaume I

02/08/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

La Comissió de coordinació de Centres-Consell de Direcció de la Universitat Jaume I està integrada per:

President:

  • Joaquín Beltrán Arandes, vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat

Secretària:

  • Mariola Belloso Saura, tècnica superior de Qualitat de l’Oficina de la Promoció i Avaluació de la Qualitat

Vocalies:

  • Isabel García Izquierdo, vicerectora d’Estudis i Formació Permanent
  • Francisco Javier Vellón Lahoz, degà de la Facultat de Ciències Humanes i Socials
  • Joan Antoni Martín Montaner, degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques
  • Ana María Piquer Vicent, directora de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals
  • Eladio Joaquín Collado Boira, degà de la Facultat de Ciències de la Salut
  • Mercedes Correa Sanz, directora de l’Escola de Doctorat
Informació proporcionada per: Secretaria General