Vicegerent de Personal i Organització

08/07/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

José Luis Gordo García-Madrid (CV)

Competències:

  • Les funcions de la Vicegerència són les pròpies d’assistència i suport a la Gerència, la qual té delegada pel Rectorat la direcció del personal d’administració i serveis, i la coordinació de diferents òrgans administratius.
Informació proporcionada per: Secretaria General