Consell Assessor per a la Transformació Docent de la Universitat Jaume I

02/09/2022 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Composició:

Consell Assessor per a la Transformació Docent de la Universitat Jaume I està integrada per:

Presidència:

 • Delegat de la rectora per a la Transformació Docent, la Comunicació i la Direcció del Gabinet.

Secretaria:

 • Secretari del delegat de la rectora per a la Transformació Docent.

Vocalies:

 • Vicerectora d’Estudis i Formació Permanent o persona en qui delegue.
 • Vicerector d’Ordenació Acadèmica i Professorat o persona en qui delegue.
 • Vicerectora de Cultura, Llengües i Societat o persona en qui delegue.
 • 1 representant de la FCHS, per designació de Deganat.
 • 1 representant de la FCJE, per designació de Deganat.
 • 1 representant de l’ESTCE, per designació de la Direcció.
 • 1 representant de la FCS, per designació de Deganat.
 • 2 tècnics amb funcions de Formació i Innovació Educativa.
 • 2 tècnics del Centre d’Educació i Noves Tecnologies.

Normativa:

El funcionament del Consell Assessor per a la Transformació Docent es regirà pel Reglament d’organització i funcionament de la Universitat aprovat en la sessió 8-2017 del Consell de Govern, de 20 de juliol de 2017, i posteriors modificacions.

Membres

Informació proporcionada per: Secretaria General