Directora del LABCOM

20/11/2018 | SG
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Marta Martín Núñez (CV)

Funcions:

 • Elaborar el pla estratègic anual del LabCom (objectius i resultats) i la memòria anual del servei.
 • Executar el pressupost anual amb la Unitat de Gestió 6.
 • Gestionar el PAS adscrit al LabCom amb el Servei de Recursos Humans.
 • Supervisar les tasques del coordinador tècnic.
 • Tutoritzar els becaris de col·laboració.
 • Supervisar el manteniment i la gestió de les instal·lacions i equipaments del LabCom.
 • Proposar i supervisar la renovació tecnològica per a mantenir el nivell de competència en tecnologies audiovisuals sobre la base de les necessitats docents, la realitat de la pràctica professional i l'obsolescència tecnològica.
 • Detectar i donar resposta a les necessitats docents i de recerca en relació amb les tecnologies audiovisuals de la Universitat, especialment del Departament de Ciències de la Comunicació.
 • Proposar, coordinar i supervisar l'oferta formativa en tecnologies audiovisuals del LabCom.
 • Proposar i coordinar accions formatives amb altres serveis de la Universitat (SASC, USE, CENT).
 • Proposar el pla de formació per a les beques de col·laboració i altres programes de formació institucionals.
 • Supervisar les publicacions docents produïdes pel personal del LabCom (protocols, tutorials, documents de treball, etc.)
 • Supervisar les produccions audiovisuals pròpies del Departament de Ciències de la Comunicació.
 • Supervisar les produccions audiovisuals pròpies de la Universitat derivades pel SCP.
 • Coordinar els projectes de producció audiovisual lliures proposats per alumnat de Ciències de la Comunicació.
 • Coordinar i supervisar, com a productora delegada de l’UJI, les col·laboracions amb projectes de producció externs.
 • Representar la Universitat en associacions del sector audiovisual com ara la MESAV (mesa sectorial de l'AV Valencià), la CIRTV (Comissió Interuniversitària per una Radiotelevisió Pública), el GCAM (Grup de Treball de Continguts Audiovisuals i Multimèdia de la Comissió Sectorial de Comunicació de la CRUE) i en col·laboració amb entitats com ara l’IVAC - la Filmoteca, l’ATRAU (Associació de Treballadors de l'Audiovisual) i l’APREMIA (Associació per a la Recuperació de la Memòria Audiovisual).
 • Supervisar i coordinar la comunicació del LabCom amb els seus públics interns i externs a través del web institucional, les comunicacions massives via correu electrònic, la cartelleria i les xarxes socials.
Informació proporcionada per: Secretaria General