Informe de transparència de les universitats espanyoles

08/11/2021 | SCP
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Rànquing de Transparència elaborat per la Fundació Compromiso y Transparencia avalua la transparència voluntària en la web de les institucions, entesa com l'esforç per difondre i publicar la informació rellevant de l'organització, fent-la visible i accessible a tots els grups d'interès de manera íntegra i actualitzada. La finalitat del rànquing és impulsar la transparència en la web i desenvolupar un conjunt d'àrees i indicadors comuns a partir dels quals les institucions puguen anar enriquint la seua rendició de comptes. 

Les àrees d'anàlisis per a considerar la transparència en les dades són: Pla estratègic; Personal; Polítiques i Govern; Consell Social; Entitats dependents; Ofertes i demanda acadèmica; Personal docent i investigador; Alumnes; Informació econòmica i Resultats.

Els informes de transparència i bon govern contenen un rànquing que classifica les institucions analitzades en tres categories:

  • Transparents
  • Translúcides
  • Opaques

Web de la Fundació Compromiso y Transparencia

Resultats UJI 2019

2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |

Notícies publicades

Recull de premsa

Informació proporcionada per: Servei de Comunicació i Publicacions