panoramica UJI

Perfil d'ingrés

Última modificació: 31/03/2017 | Font: USE

Perfil d'ingrés

El perfil d'ingrés recomanat al programa de doctorat és el de graduat o graduada en Informàtica, Física, Matemàtiques, o Enginyeria Telemàtica, que ha cursat amb posterioritat algun dels següents màsters associats a aquest programa de doctorat:

  • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents de l'UJI
  • Master of Science in Geospatial Technologies (Erasmus Mundus - UJI, UNL, WWU)

Si no s'ha cursat cap d'aquests, que ha cursat el màster en IInformàtica del Ministeri d'Educació, o altres estudis del mateix nivell i branca de coneixement.

En el cas d'estar en possessió del diploma d'estudis avançats (DEA), obtingut d'acord amb el que es disposa en el RD 778/98, o haver aconseguit la suficiència investigadora segons el  RD 185/85, l'haurà d'haver obtingut en programes de doctorat afins.

Així mateix, l'estudiantat ha d'acreditar un nivell mínim de coneixement d'anglés B1 del Marc comú europeu de referència per a les llengües.

 

Complements formatius

Aquest programa de doctorat no contempla complements formatius en funció de la formació prèvia de l'estudiantat.

 

La informació detallada d'aquests màsters universitaris està accessible a través del Llibre Electrònic d'Universitat.

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16