UJI

Taula resum d'activitats específiques del programa

Última modificació: 31/03/2017 | Font: USE

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral.

  • Publicacions en revistes indexades JCR (optativa)
  • Publicacions en revistes sense índex d'impacte (optativa, màxim 300 hores)
  • Comunicacions en congressos nacionals o internacionals (optativa)
  • Assistència a seminaris i cursos de formació (optativa, màxim 200 hores)
  • Assistència a reunions de seguiment de projectes de R+D (optativa, màxim 2 reunions per any)
  • Estades en altres centres de recerca (optativa, màxim 240 hores)

 

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu