panoramica UJI

Criteris d'admissió al programa i places

Última modificació: 29/03/2017 | Font: USE

Per a estudiantat de nova admissió: (aprovats per la Comissió de Doctorat del programa de Ciències de la Salut UJI)

 • Estar en possessió del títol de diplomat o diplomada o graduat o graduada en Infermeria

 • Tenir 120 crèdits ECTS de formació en màster universitari, dels quals, almenys 60 crèdits ECTS siguen de formació en recerca.

 • En la formació de màster, s’inclou un treball de final de màster que consisteix en una recerca amb resultats, elaborada d’acord amb la guia de TFM que es troba disponible en http://repositori.uji.es/xmlui/handle/10234/31776

 • Currículum que incloga:

  • Coneixement d’anglès acreditat. Nivell B2

  • Nota mitjana del màster de 7 (d’una escala de 0-10)

  • Dues cartes de referència, una d’un professor o professora i una altra d’un supervisor o supervisora o director o directora d’Infermeria

 • L’estudiantat ha de ser seleccionat per la Comissió Acadèmica del Programa prèvia acceptació de l'investigador o i nvestigadora expert en el tema de manera que:

  • Els objectius i metes de recerca de l’alumnat han de ser congruents amb les àrees d’expert del professorat i dels recursos institucionals.

  • L’alumnat ha d’establir un patró de productivitat científica mitjançant la col·laboració amb altres investigadors i investigadores d’Infermeria i d’altres disciplines en projectes científics que resulten en la presentació i publicació dels seus treballs.

  • L’estudiantat ha d’obtenir finançament mitjançant beques acadèmiques i de recerca internes o externes.

Oferta de places

 • 25 places
Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16