Perfil d'ingrés

13/01/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

D'acord amb la normativa citada, es prevén com més probables i recomanables els següents perfils d'ingrés:

  1. Llicenciats/Llicenciades o Graduats/Graduades en Medicina, atés que compleixen els requisits contemplats en el punt b) de la normativa ressenyada
  2. Llicenciats/Llicenciades o Graduats/Graduades en Medicina, Biologia, Bioquímica, Farmàcia i/o Psicologia que, d'acord amb el punt c) de la normativa citada, hagen obtingut plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada (Mèdic -MIR, Farmacèutic -FIR, Químic -QIR, Biòleg -BIR, o Radiofísico - RHIR, Hospitalari intern resident) i hagen superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en Ciències de la Salut.
  3. Titulades/Titulats en Llicenciatures o Graus de 240 crèdits que mostren coneixements suficients en l'àmbit de la Biomedicina i Salut, mitjançant la realització d'un Màster oficial, d'almenys 60 crèdits. Entre aquests, donaran accés directe al Doctorat de Ciències Biomèdiques i Salut per l'UJI els màsters oficials en Psicologia General Sanitària, Recerca en Cervell i Conducta, Ciències de la Infermeria i Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària de la Universitat Jaume I
  4. Titulades/Titulats en Diplomatures o Graus de 180 crèdits que mostren coneixements suficients en l'àmbit de la Biomedicina i Salut, mitjançant la realització d'un Màster oficial, d'almenys 120 crèdits.


Considerem molt probable que cursen aquest doctorat els professionals de la salut (de medicina o infermeria) en actiu en Hospitals i Centres de Salut de la zona, per la qual cosa el perfil d'estudiant a temps parcial serà tingut en compte en la possibilitat de desenvolupar la tesi en cinc anys, així com en la planificació de les accions formatives, la qual cosa es reflectirà al llarg dels diferents apartats d'aquesta memòria.

Complements formatius

No es preveuen complements de formació específics en el programa doctorat. Es considera que els estudiants que s'ajusten al perfil d'ingrés recomanat no necessiten realitzar complements formatius.

Informació proporcionada per: InfoCampus