Activitats formatives del programa

09/06/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes d'aquestes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Assistència a seminaris de recerca
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 20
 • Assistència a cursos especialitzats​
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 80
 • Presentació de treballs en congressos científics nacionals o internacionals
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Preparació i presentació de dos seminaris formals
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Assistència a la reunió anual del doctorat (Workshop Internacional) organitzat pel programa de doctorat
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 32
 • Elaboració de treballs publicables en revistes de difusió científica
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades d'investigació en centres estrangers
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 480
 • Formación transversal
  • Caràcter: optatiu
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
1. Consulteu l'oferta per a aquest curs acadèmic.
2. Consulteu  el Programa de Formació Transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

 • Seminaris i cursos científics (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Si el curs no presenta hores en el certificat, un dia: 8 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 20
 • Cursos especializados (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Si el curs no presenta hores en el certificat, un dia: 8 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 80
 • Congressos científics (optatiu)
  • Nacionals:
   • Assistència sense presentació: 10 hores
   • Assistència amb presentació: 25 hores
  • Internacionals: 
   • Assistència sense presentació: 20 hores
   • Assistència amb presentació: 50 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Presentació en seminaris formals (optatiu)
  • Cada presentació. Certificat elaborat per la persona que coordina l'activitat: 25 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 50
 • Workshop Internacional organitzada pel programa de doctorat (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Certificat elaborat per la persona que coordina l'activitat
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 32
 • Publicacions (optatiu)
  • Articles en revistes indexades en Scopus o JCR
   • Q1 o Q2: 200 hores
   • Q3: 150 hores
   • Q4: 100 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 200
 • Estades en universitats o centres de recerca internacionals (optatiu)
  • Estada mínima avaluable d'un mes: 200 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 480
 • Formació transversal (optatiu)
  • Hores computables: segons certificat
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 30
Informació proporcionada per: InfoCampus