Activitats formatives del programa

04/06/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

1. Consulteu l'oferta per aquest curs acadèmic.
2. Consulteu el programa de formació transversal de l'Escola de Doctorat.

 

Còmput horari per activitats

Seminaris / cursos específics / formació transversal (obligatori)

 • Es reconeixeran les hores que consten en el certificat.
 • Hores mínim: 150
 • Hores màxim: 150

Seminari permanent de recerca (optatiu)
Seminari organitzat pel PD en el qual els mateixos estudiants i estudiantes presenten la seua recerca en curs i intercanvien idees.

 • Es reconeixeran les hores que consten en el certificat.
 • Hores mínim: 0
 • Hores màxim: 50

Congressos / Jornades Nacionals o Internacionals (obligatori)

 • Nacionals: assistència amb presentació (ponència o pòster): 40 h
 • Internacionals: assistència amb presentació (ponència o pòster): 50 h
 • Assistència sense presentació: Segons certificat
 • Assistència amb presentació a Jornades de recerca UJI o similar (ponència o pòster): 25 h
 • Hores mínim: 150
 • Hores màxim: 150

Estada en universitats o centres de recerca nacionals (optatiu)

 • Una setmana en centres nacionals:  30 h
 • Una setmana en centres internacionals: 40 h
 • Hores mínim: 0
 • Hores màxim: 200

Reunions de projectes R+D+i (optatiu)

 • Es reconeixeran les hores que consten en el certificat.
 • Hores mínim: 0
 • Hores màxim: 50

Publicacions (obligatori)

 • Article internacional en revista indexada (JCR, SJR)*: fins a 200 hores*
 • Article nacional en revista indexada (JCR, SJR): fins a 150 hores
 • Article internacional en revista no indexada (amb avaluació anònima): fins a 125 hores
 • Article nacional en revista no indexada (amb avaluació anònima): fins a 100 hores
 • Ressenyes: fins a 50 hores
 • Capítol* en llibre internacional: fins a 200 hores*
 • Capítol en llibre nacional: fins a 150 hores.
 • Hores mínim: 150 h
 • Hores màxim: 200 h

* El nombre d'hores serà sempre graduable en funció dels indicis de qualitat, entre els quals es tindrà en compte sobretot l'índex d'impacte de la revista en el moment de la publicació de l'article. No s'ha d'entendre, doncs, que s'assignarà automàticament el nombre màxim d'hores a totes les publicacions.

** No s'ha volgut fer cap distinció ni qualitativa ni quantitativa entre articles i capítols de llibre, atès que en les nostres disciplines les monografies col·lectives també recorren a l'avaluació per parells. L'assignació d'un nombre d'hores als capítols de llibre es durà a terme d'acord amb els Scholarly Publishers Indicators per a les humanitats i les ciències socials (http://ilia.cchs.csic.es/spi/), els quals classifiquen les editorials segons el seu índex d'impacte.

Informació proporcionada per: InfoCampus