Perfil d'ingrés

09/05/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Perfil d'ingrés

El programa de Doctorat Historia i Estudis Contemporanis es dirigeix a llicenciats/as en Història, Humanitats, Ciències Polítiques, Sociologia, Periodisme i altres títols superiors atorgats per universitats espanyoles i internacionals que segons el parer de la Comissió Acadèmica s'ajusten a les característiques del programa.

El perfil d'ingrés recomanat, per tant, és el següent:

  • Graduats i màster en els àmbits relacionats amb la Història, les Humanitats, el Periodisme, la Sociologia, les Ciències Polítiques, l'Economia, la Comunicació i la Relacions Públiques.
  • Graduats i Màster d'altres àmbits relacionats i professionals amb experiència en l'anàlisi de les societats contemporànies.

Es tracta d'un perfil d'estudiants amb unes capacitats adquirides durant la seua etapa de formació prèvia en els màster i estudis precedents al doctorat amb unes capacitats centrades en l'estudi de les societats contemporànies i en una visió crítica de la realitat política, econòmica, social i cultural contemporània.

L'idioma d'aquest programa de doctorat és l'espanyol. Es recomana i valora particularment el coneixement d'anglès (nivell B2) i d'altres llengües modernes.

Es contempla l'admissió d'estudiants en el programa de Doctorat d'Història i Estudis Contemporanis amb dedicació a temps parcial.

Es reserva la meitat de les places oferides a aquesta modalitat. Per a aquest tipus d'estudiants els procediments i criteris d'admissió són els mateixos que per a aquells a temps complet. L'obtenció d'una beca predoctoral en qualsevol de les modalitats oficials existents implicarà el canvi de dedicació d'aquests estudiants al temps complet. S'habilita un procediment de seguiment individual de l'adquisició de competències per l'estudiant amb dedicació a temps parcial que pren en consideració el termini previst per a la conclusió del doctorat de fins a cinc anys i una pròrroga especial, si escau, d'un any addicional. La Comissió acadèmica vetlarà per la programació individualitzada i el seguiment dels resultats.

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de la discapacitat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat Doctorat Història i Estudis Contemporanis, amb el suport dels organismes i serveis específics de la Universitat Jaume I, s'encarregarà de la valoració i l'assessorament necessari i avaluarà les possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Els requisits d'accés al Programa Doctorat d'Història i Estudis Contemporanis són els següents:
El requisit bàsic d'accés al Programa de Doctorat en Història i Estudis Contemporanis és haver completat satisfactòriament el Màster en Estudis Contemporanis i Recerca Avançada o altres màsters d'Història o Ciències Socials en qualsevol de les seues denominacions. Els alumnes no procedents dels màsters assenyalats han de complir amb els complements de formació que s'especifiquen més endavant. En el cas que la Comissió ho considere necessari, es realitzarà una entrevista personal al candidat abans d'admetre la seua inscripció al programa doctorat.


Complements formatius

L'estudiant no procedent d'estudis històrics o culturals, que sigui admès, cursarà els seminaris metodològics d'Història social, Història política i Metodologia i tendències historiogràfiques.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus