Criteris d'admissió al programa i places

09/07/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Criteris de selecció i accés propis del Programa de Doctorat en Història i Estudis Contemporanis

En el procés de selecció i admissió d'estudiants es tindran en compte els següents items amb el % de ponderació de cadascun:

  • Expedient acadèmic (valorat en funció de la nota mitjana global) (50%)
  • Expedient acadèmic de les assignatures relacionades amb l'àmbit de la Història Contemporània (30%)
  • Curriculum vitae (publicacions, beques, premis, etc.) (10%)
  • Idiomes científics (5%)
  • Entrevista personal, si escau (5%)

Els procediments per a la revisió d'aquests criteris s'articulen pel coordinador del Programa a partir de les consideracions realitzades pels doctors que participen en el mateix.

 

En el cas en que no es propose cap director o directora de tesis, serà condició necessària per a poder ser admés haver presentat una proposta del projecte de tesi en el qual s'exposen les línies bàsiques per a la recerca. 

 

Plantilla proposta del projecte de tesi

 

Oferta de places

  • 7 places
Informació proporcionada per: InfoCampus