UJI

Coordinació i Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD)

Última modificació: 19/02/2019 | Font: InfoCampus

La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) és la responsable de la definició, actualització, qualitat i coordinació del programa. Així mateix, la CAPD és la responsable del progrés de la recerca, de la formació i de l'autorització de la presentació de tesi de cada doctorand o doctoranda del programa.

 

Coordinació i contacte dels estudis:  

  • César Ávila Rivera (avila@uji.es)

 

Altres membres de la CAPD:

  • Rosa García Castellar
  • Cristina Botella Arbona
  • Marisa Salanova
  • Lidón Villanueva Badenes
  • Javier Moltó Brotons
  • Mercè Correa Sanz
  • Generós Fabregat Ortet
Informació proporcionada per: InfoCampus