UJI

Directors de tesi externs al programa

Última modificació: 08/02/2019 | Font: InfoCampus

El director o directora de tesi doctoral és la persona responsable de la supervisió de les tasques investigadores del doctorand o doctoranda. Pot ser director o directora de tesi qualsevol doctor o doctora espanyol o estranger amb experiència investigadora acreditada, independentment de la universitat o institució on preste els seus serveis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) junt amb l’Escola de Doctorat, avaluen o reconeixen aquesta acreditació i aproven la designació com a director o directora.

 

Procediment d’acreditació d’experiència investigadora a l’efecte de direcció de tesi doctoral per a doctors i doctores no pertanyents als programes de doctorat:

El director o directora extern al programa indicarà en el moment de la proposta de supervisió de tesi la data del últim sexenni viu.

Els doctors i doctores novells que no tinguen encara l'equivalent a un tram de recerca podran codirigir tras l’aprovació del Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat. A tal fi, els investigadors i investigadores externs al programa que vulguen dirigir tesis i no tingen sexennis reconeguts, hauran de fer una sol·licitud dirigida a l’Escola de Doctorat, indicant cinc resultats d’investigació, que seran revisats tenint en conter els criteris de la CENAI per a validar el tram de recerca. La CAPD del programa, també farà un informe, i finalment serà el Comitè de Direcció de l’Escola de Doctorat qui aprovarà el director o directora tenint en compte els dos informes independents. Aquesta aprovació serà valida durant quatre anys.

 

Relació de directors i directores de tesi no inclosos en la memòria original del programa de doctorat en Ciències Biomèdiques i Salut.

Professorat pertanyent a la Universitat Jaume I:

Agustín Ángel Merchante Alfaro (merchant@uji.es)

David Peral Sanchez (peral@uji.es)

Eladio Joaquin Collado Boira (colladoe@uji.es)

Eloy Domínguez Mafé (mafe@uji.es)

Eva Maria Moya Artuñedo (emoya@uji.es)

José Antonio Llueca Abella (llueca@uji.es)

José Manuel Laguna Sastre (jlaguna@uji.es)

Maria de los Desamparados Ferrandiz Selles (ferrandi@uji.es)

María Lidon Mateu Campos (mateum@uji.es)

Maria Lourdes Ruiz Jareño (mjareno@uji.es)

Patricia Palau Sampio (palaup@uji.es)

 

Professorat pertanyent a altres institucions:

Rocío Ramos Aparici (Hospital Universitari General de Castelló)

Informació proporcionada per: InfoCampus