UJI
 • UJI
 • Activitats formatives del programa

Activitats formatives del programa

Última modificació: 14/05/2019 | Font: InfoCampus

 

Requisit mínim de formació

Aquest programa requereix la superació d'un mínim de 600 hores d'activitats formatives per a obtenir l'autorització per a la defensa de la tesi doctoral. Cal tenir present que algunes activitats poden ser de realització obligatòria.

 

Activitats del programa de doctorat

 • Publicacions indexades i patents
  • Caràcter: obligatòria
  • Hores mínim: 200 hores
  • Hores màxim: 400 hores
 • Formació transversal
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150 hores
 • Participació en congressos científics
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 250 hores
 • Estades d’investigació en centres de prestigi
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 450 hores
 • Assistència a conferències, jornades i seminaris en biomedicina i salud
  • Caràcter: optativa
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 20 hores

 

Còmput horari per activitats 

 • Seminaris, conferències i cornades en biomedicina i salut (optatiu)
  El certificat cal que el signe la persona que coordine l'activitat i en el cas de les conferències podran acumular-se en un sol certificat.
  • Segons certificat
  • Si en el certificat no hi ha hores: vuit hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 20 hores
 • Formació transversal (optatiu)
 • Congressos científics (optatiu)
  • Autoria d'aportacions relacionades amb la tesi:
   • Ponent convidat o convidada
    • Nacionals: 50 hores
    • Internacionals: 100 hores
   • Ponent de comunicació oral:
    • Nacionals: 25 hores
    • Internacionals: 50 hores
   • Autoria de comunicació pòster:
    • Nacionals: 15 hores
    • Internacionals: 25 hores
  • Assistència a congressos sense presentació de comunicacions: 10 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 150 hores
 • Estades en universitats o centres de recerca de prestigi (optatiu)
  Es considera estada en un centre de recerca la realització d'activitats en el mateix durant almenys 15 dies consecutius. Les hores reconegudes seran proporcionals a la durada de l'estada.
  • 15 dies en centre internacional: 75 hores
  • 15 dies en centre nacional: 60 hores
  • Tres mesos en centre Internacional: 450 hores 
  • Tres mesos en centre nacional: 360 hores
  • Hores mínim: 0
  • Hores màxim: 450 hores
 • Publicacions (Obligatori)
  En les publicacions derivades de la tesi doctoral, el doctorand o la doctoranda ha de ser autor o autora preferent (primera posició o autor o autora per a correspondència) en almenys una de les publicacions aportades. L'estudiant haurà d'aportar almenys un article publicat en una revista indexada, amb autoria preferent.​​
  • Articles en revistes indexades en Scopus o JCR*
   • Q1 o Q2: 200 hores
   • Q3: 150 hores
   • Q4: 100 hores
  • Capítols de llibre o llibre**
   • Llibre editat en llengua no anglesa: 25 hores
   • Llibre editat en anglès: 50 hores
  • Edició o autoria de llibre complet**
   • Llibre editat en llengua no anglesa: 50 hores
   • Llibre editat en anglès: 100 hores
  • Autoria no preferent:
   • Les publicacions en les quals el doctorand o la doctoranda no siga autor o autora preferent: 50% de les hores
  • Hores mínim: 200
  • Hores màxim: 400 

*La CAD podrà assignar hores addicionals quan la qualitat de l'article es considere excepcional sobre la base d'indicis de qualitat addicionals.

** Es tindran en compte aquells capítols publicats en llibres d'editorials de prestigi internacional. S'exclouen llibres publicats per editorials predatòries. La CAD podrà assignar hores addicionals quan el llibre o capítol es considere excepcional sobre la base d'indicis de qualitat addicionals.

Informació proporcionada per: InfoCampus