UJI

Criteris d'admissió al programa i places

Última modificació: 10/05/2018 | Font: InfoCampus

En cas que les sol·licituds que compleixin els requisits superin el nombre de places ofertades, es realitzarà una prelació dels candidats per a la seva admissió, d'acord amb els següents criteris quantitatius:

Expedient acadèmic del Grau i Màster, fins a 40 punts

Proposta de tesi avalada per supervisors o supervisores, fins a 30 punts

Coneixement de llengües d'interès científic, fins a 20 punts

D'altres, fins a 10 punts.

 

En el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, la Universitat Jaume I compta amb una Unitat de Suport Educatiu (USE) que, d'acord amb el Programa d'Atenció a la Diversitat, proporcionarà els serveis de suport i assessorament adequats i avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

 

Oferta de places

40 places (curs 2018-2019)

20 places (cursos posteriors)

Informació proporcionada per: InfoCampus