Presentació

04/03/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) de la Universitat Jaume I presenten un pla d’estudis compromès amb una àmplia formació de base en els àmbits de més repercussió dins del món de l’activitat física. Proporcionen les eines bàsiques per a la formació en l’àmbit de l’educació física, del rendiment esportiu, de la gestió i de la salut. Es busca una especialització progressiva de l’estudiantat, amb la priorització dels aprenentatges pràctics i d’aplicació de continguts. La nostra formació cerca futurs i futures professionals crítics i competents en el desenvolupament de la seua tasca.

El pla d’estudis assegura, per una banda, la formació d’educadors i educadores del moviment capaços d’analitzar, programar, dur a terme i avaluar. En segon lloc, presenta eines per introduir-se en el món del rendiment esportiu a partir de tasques d’anàlisi del moviment, anatomia o fisiologia de l’esforç. En tercer terme, està la formació dirigida al món de la gestió; s’atorguen criteris per entendre la gestió esportiva des del terreny tant públic com privat. I, en quart lloc, com a formació amb especial interès per a la nostra universitat, atenem l’àmbit de la salut, és per això que busquem professionals capaços de donar resposta a un mapa social d’implicació creixent amb el moviment per a la salut.

L’UJI pretén donar en aquests estudis una importància especial a les noves tendències en els àmbits esmentats, així com l’aprenentatge en la utilització de les noves tecnologies.

L’UJI ofereix unes instal·lacions de primer nivell per al desenvolupament d’aquesta titulació, no només en el terreny esportiu, sinó també amb laboratoris i aules especials per a una bona formació del nostre estudiantat. L’UJI té recursos materials i humans en els diferents departaments que possibiliten la construcció dels estudis de CAFE per donar resposta a les necessitats de la nostra societat en matèria d’activitat física.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus