Presentació

29/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els estudis de Comunicació Audiovisual tenen en l’actualitat una gran importància estratègica, des d’un punt de vista social, econòmic i cultural, per les següents raons:

1. Els valors intangibles en la diferenciació i valor competitiu de les empreses han cobrat un especial protagonisme. En aquest apartat d’intangibles s’erigeix la comunicació com a potenciadora d’aquests valors, tant en relació amb els públics interns com externs d’una empresa. La comunicació, a més, és el que fa possible l’explotació d’altres aspectes que s’han anomenat «terciari avançat», molt relacionats amb l'R+D+i. Europa inverteix molt en R+D però trau poca rendibilitat d’aquesta inversió.

2. Per a les PIMES és fonamental comptar amb un teixit empresarial terciari avançat com a proveïdor de serveis externs.

3. Els serveis/empreses relacionats amb el sector terciari avançat tenen una gran rellevància en la generació d’ocupació davant del sector primari.

4. La influència de la globalització ha accentuat un fort desenvolupament dels mitjans de comunicació i especialment dels mitjans amb caràcter multimèdia.

5. Cal destacar, així mateix, la gran capacitat dels mitjans de comunicació i de tot tipus de comunicacions (comercials o culturals) en la difusió de cultures autòctones, valors i principis que creen modes que, de manera directa o indirecta, creen riquesa en els seus llocs d’origen.

D’altra banda, cal destacar la rellevància que el sector audiovisual té per a les mateixes administracions estatal i autonòmica, com ve reflectit en el Pla d’innovació tecnològica 2005-07 del Ministeri d’Indústria o en el Pla d’impuls al sector audiovisual de la Conselleria d’Indústria, Comerç i Innovació de la Generalitat Valenciana. En tots dos documents se subratlla el fort creixement i dinamisme d’aquest sector en el marc de l’economia espanyola i en l’àmbit europeu. Ens trobem, doncs, davant d’un sector fonamental per a mesurar el creixement i la riquesa d’un país. Per al sosteniment és essencial una potenciació de l’educació audiovisual, en tots els nivells educatius, fet que ha estat reconegut per organismes internacionals com ara la UNESCO.

La consolidació dels estudis de comunicació audiovisual al llarg de les últimes dècades ha fet possible la creació d’un notable cos científic de coneixements específics, ja que l’estudi és essencial per a comprendre la cultura contemporània, de naturalesa principalment comunicacional i específicament audiovisual. D’aquesta manera, al nostre país hi ha una tradició científica molt notable en l'àmbit de la comunicació audiovisual (fotografia, cinema, televisió, ràdio, producció musical i producció hipermèdia), que aborda aspectes tan complexos i interrelacionats com ara la teoria, narrativa i història dels mitjans audiovisuals, les tecnologies audiovisuals, l’estructura del sistema audiovisual, la gestió de l’empresa audiovisual, la realització i producció audiovisuals o la teoria de la comunicació audiovisual.

La comunicació audiovisual és un àmbit d’estudi assentat i dotat d’una llarga tradició a Espanya (amb una trajectòria de més de 35 anys d’estudis universitaris específics al nostre país). D’altra banda, l’oferta d’estudis en comunicació audiovisual a la Comunitat Valenciana és reduïda, ja que únicament s’ofereixen en quatre centres universitaris (un d’aquests privat) i, a escala estatal, només suposa un 15% del total. No obstant això, la demanda per part de l’alumnat, registrada pels estudis de comunicació audiovisual, és elevada, circumstància que garanteix la sostenibilitat del títol.

La comunicació audiovisual ofereix un alt potencial d’inserció laboral per als titulats i titulades. En aquest sentit, cal destacar, singularment, el context especialment procliu (basat en una important expansió i creixement del sector) que es dóna en el mercat laboral de la província de Castelló, en particular, i de la Comunitat Valenciana, en general. Així mateix, és un camp professional clarament delimitat i dotat d’uns perfils professionals definits i perfectament identificables per part del mercat laboral, circumstància que facilita la inserció laboral dels titulats i titulades en Comunicació Audiovisual.

Informació proporcionada per: InfoCampus