El Consell de Representació dels Doctorands i Doctorandes

15/02/2019 | Escola de Doctorat
Compartir

Compartir

Facebook Facebook
Twitter Twitter
Linkedin Linkedin
Whatsapp Whatsapp
Gmail Gmail
Imprimir Imprimir

Funcions

Correspon al Consell de representació dels doctorands i doctorandes discutir tots aquells aspectes que són propis dels investigadors i investigadores en formació i formular propostes al Comité de direcció.

Composició

El  Consell de Representació dels Doctorands i Doctorandes està format per un representant de cada programa de doctorat de la UJI. Els representants es trien seguint la normativa electoral general de la UJI. La representació ha de ser renovada, com a mínim, cada 3 anys.

 • PD en Ciències de la Infermeria: Andrea Fernandez Marmaneu (amarmane@uji.es)
 • PD en Informàtica: Carlos Rubert Escuder (Carlos.rubert@uji.es)
 • PD en Ciències: no hi ha representant 
 • PD en Química Sostenible: no hi ha representant 
 • PD en Química Teòrica i Modelització Computacional: no hi ha representant 
 • PD en Dret: Isabel Esbrí Navarro (al095397@uji.es)
 • PD en Economia i Empresa: Laura Ibañez Gallén (ibanezl@uji.es)
 • PD en Ciències de la Comunicació: no hi ha representant 
 • PD en Desenvolupament Local i Cooperació Internacional: no hi ha representant 
 • PD en Màrqueting: no hi ha representant 
 • PD en Educació: no hi ha representant 
 • PD en Estudis Interdisciplinaris de Gènere: David Luís López (david.luis@uji.es)
 • PD en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament: no hi ha representant 
 • PD en Història i Estudis Contemporanis: no hi ha representant 

Membres del Consell en el Comité de direcció de l'Escola de Doctorat

D'entre els membres del consell es trien quatre representants que formaren part del Comité de direcció de l'Escola de Doctorat.

Carlos Rubert Escuder (cescuder@uji.es)

Andrea Fernandez Marmaneu (amarmane@uji.es)

David Luís López (david.luis@uji.es)

Laura Ibañez Gallén (ibanezl@uji.es)

Informació proporcionada per: Escola de Doctorat