Avaluació de la qualitat de la tesi

Última modificació: 02/05/2017 | Font: USE

Finalitzat el treball, l'estudiantat presenta un esborrany de la tesi per a la seua evaluació per dues persones expertes, doctors o doctores amb experiència investigadora acreditada, en el camp de la tesi. El resultat d'aquesta avaluació es comunica a l'estudiantat i els seus directors o directores de tesi a fi i efecte que puguen completar el treball d'investigació tenint en compte els informes d'avaluació.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16