Tutor o tutora

Última modificació: 26/06/2017 | Font: USE

A l’objecte de facilitar l’adaptació i la integració de l'estudiantat de nou ingrès de la manera més ràpida i efectiva possible, així com d'efectuar la supervisió i el seguiment de la seua formació, els doctorands i doctorandes disposen d'un tutor o tutora, professorat del programa, des del moment de la seua admissió. 

 

      Obligacions del tutor o tutora:

 

  • Efectuar, si escau, la proposta de direcció de tesi a la CAPD.
  • És el responsable de l’adequació de la formació i de l’activitat investigadora dels doctorands i doctorandes als principis del programa de doctorat.
  • Les tasques d’orientació i seguiment del doctorand i de la doctoranda.
  • Vetllar per la interacció del doctorand i la doctoranda amb la comissió acadèmica del programa de doctorat.
  • Signar, en el termini previst, el compromís documental de supervisió (CDS).
  • Emetre informe anualment i en el termini previst de les activitats formatives realitzades i recollides en el document d’activitats del doctorand (DAD).
  • Revisar el pla d’investigació (PI) dels doctorands i doctorandes. 
Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16