Traducció de documentació

Última modificació: 07/07/2016 | Font: USE

Tots els documents expedits en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència han d’acompanyar-se d’una traducció a l’espanyol, que pot ser realitzada:

  • Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és súbdita la persona interessada o, si escau, del de procedència del document.
  • Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16