UJI

Traducció de documentació

Última modificació: 07/07/2016 | Font: InfoCampus

Tots els documents expedits en un idioma estranger per les autoritats competents del país de procedència han d’acompanyar-se d’una traducció a l’espanyol, que pot ser realitzada:

  • Per qualsevol representació diplomàtica o consular de l’Estat espanyol a l’estranger.
  • Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és súbdita la persona interessada o, si escau, del de procedència del document.
  • Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
Informació proporcionada per: InfoCampus