Coordinació docent

23/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La coordinació ha sigut una de les premisses d’aquest màster i  s’hi encarrega la Comissió Gestora, formada pels coordinadors del màster i la coordinadora dels estudis de tercer cicle del Departament de Traducció i Comunicació.

La Comissió Gestora té les funcions assignades per la normativa pròpia de la Universitat en l’apartat b de la secció III de la Normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

A més, acollint-nos al punt k de la normativa general, la Comissió Gestora ha de:

1. Garantir la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries...

2. Garantir una òptima coordinació del disseny del màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus