12/06/2019 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Els objectius d’aquest màster són els següents:

  • formar investigadores i investigadors en l'àmbit dels estudis de traducció i interpretació perquè siguen capaços de dur a terme un treball de recerca en el si del màster (la qual cosa comporta conèixer les últimes teories i avanços de la disciplina, manejar els recursos documentals sobre investigació, aplicar les noves tecnologies a la investigació i conèixer els àmbits d'especialització de la disciplina);
  • contribuir a la formació de les futures professores i professors dels graus en traducció i interpretació, una de les tasques essencials de les quals és la recerca i la transferència de coneixement científic a les noves generacions de professionals;
  • fomentar la formació continuada de les persones graduades i les professionals de la traducció i la interpretació;
  • fomentar la consciència multicultural de l’estudiantat (la qual cosa és particularment important en els estudis de traducció i interpretació), en tenir la possibilitat de compartir un espai virtual de formació amb persones d’arreu del món;
  • fomentar el treball col·laboratiu en xarxa i l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació aplicades a l'àmbit disciplinari dels estudis de traducció i interpretació;
  • garantir una formació comuna de tipus teòric i metodològic que puga complementar-se amb una formació més especialitzada en aquells subàmbits temàtics més concrets que esculla l'estudiantat.

 

El títol és conforme amb els drets fonamentals i d'igualtat entre dones i homes, amb els principis d'igualtat d'oportunitats i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat i amb els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics.

Informació proporcionada per: InfoCampus