Criteris d'admissió

12/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster d'Investigació en Traducció i Interpretació és la comissió gestora del màster, composta per les professores Dra. Esther Monzó, Dr. Josep Guzman, Dr. Josep Marco i Dra. Ulrike Oster. Els criteris de valoració dels mèrits de les persones candidates per a accedir al Màster es basen, fonamentalment, en l'expedient acadèmic específic (matèries relacionades amb la traducció i la interpretació) i l'expedient acadèmic global del candidat. En concret, pel que fa a les llicenciatures o graus que donen accés a aquest màster, té prioritat l’estudiantat amb el títol de llicenciatura o grau en Traducció i Interpretació. Així mateix, la comissió gestora del màster valora positivament les titulacions afins, especialment aquelles que garanteixen un coneixement suficient de les llengües de treball d'aquest màster.

Les titulacions afins al Grau de Traducció i Interpretació són totes aquelles que inclouen els termes traducció o interpretació en el títol (per exemple, Grau en Traducció i Comunicació Intercultural de la Universitat de València) i totes les filologies. Així mateix, entenem com a titulacions afins els graus de Comunicació Audiovisual, Periodisme i Publicitat i Relacions Públiques.

En el cas que la demanda de places supere l'oferta, la ponderació dels criteris d'admissió serà la que segueix:

 • Afinitat de la titulació cursada amb el perfil del màster (fins a 40 punts);
 • Expedient acadèmic específic (matèries relacionades amb la traducció i la interpretació) (fins a 30 punts);
 • Expedient acadèmic global (fins a 20 punts);
 • Altres mèrits relacionats amb la traducció i la interpretació (fins a 10 punts).

 

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

 • Matrícula en el Màster Universitari en Investigació en Traducció i Interpretació
  L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
  L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis o, amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits.
  En segon i posteriors cursos, a temps complet i a temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.
  Es pot autoritzar la modificació del règim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.
 • Permanència i rendiment
  L’estudiantat que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 40 % dels crèdits matriculats, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o ha de fer la preinscripció a un estudi de màster diferent.
  No s’apliquen aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis. A l’efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.
 • Normativa de reconeixement i transferència de crèdits
  L’estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus