21/03/2024 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La duració del Màster és de dos anys acadèmics (120 crèdits ECTS). Cada any es divideix en dos semestres amb 30 crèdits ECTS per a cadascun. El nombre de setmanes lectives de cada semestre és de 20, incloent els exàmens.

Matèries obligatòries 60 ECTS

Matèries optatives 30 ECTS

TFM 30 ECTS

Total 120 ECTS

El primer curs íntegre del MIR (60 ECTS) s'imparteix en la Université de Toulon (UTLN, França - Universitat coordinadora).

El segon curs, primer semestre, l'estudiantat pot triar cursar-lo en una de les 3 universitats participants (30 ECTS):

  • Universitat Jaume I de Castelló (Espanya)
  • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU (Noruega)
  • Universidade de Lisboa (Portugal).

El segon curs, segon semestre, l'estudiantat cursa la matèria Màster Thesis (30 ECTS) en una de les 4 universitats participants, o en una de les institucions associades, però sempre sota la supervisió d'alguna d'aquestes universitats.

L'idioma d'instrucció i l'examen és l'anglès, excepte en les matèries d'idioma local, que s'impartiran en francès, espanyol, noruec i portuguès, segons corresponga.

El primer curs íntegre del MIR (60 ECTS) s'imparteix en la Universitat Coordinadora (UTLN, França), requerint a més de la participació del professorat propi, una mínima participació d'alguns professors de les altres tres universitats implicades (UJI, NTNU, IST-UL). En particular l'UJI assumirà únicament dues assignatures amb un total de 2,5 ECTS durant aquest primer curs a impartir a França.

L'objectiu del primer any, cursat íntegrament en la UTLN (França), és proporcionar als estudiants una formació sòlida i interdisciplinària a través de les principals àrees de coneixement involucrades en MIR, com són: Ciències de la Mar, Robòtica i IA.

En el segon any, durant el semestre 3 (des de setembre fins a finals de gener), els estudiants trien especialitzar-se en una de les tres línies d'estudi programades, a saber: "Robòtica aplicada per a missions d'intervenció submarina", en UJI, Espanya; "Operacions submarines autònomes segures", en NTNU, Noruega; o "Robòtica marina cooperativa per a aplicacions científiques i comercials", en IST-UL, Portugal. El segon any, semestre 4 (de febrer fins a finals de juliol), està dedicat al TFM (Treball Fi de Màster) en el context d'un treball de recerca. Aquest es durà a terme en algun dels socis principals o associats de MIR, però sempre sota la supervisió conjunta d'un dels principals socis.

El TFM té un valor de 30 crèdits ECTS. Cada estudiant serà supervisat conjuntament per dos membres de dues institucions diferents (el supervisor principal és sempre el de la institució sòcia del programa on s'ha matriculat l'alumne). El tema d'investigació pot ser supervisat i situat en un departament d'una institució de recerca i desenvolupament industrial pertanyent a qualsevol dels socis associats a MIR. El treball de recerca conclou amb una tesi escrita, redactada de manera individual, que conté elements originals d'investigació o innovació. La tesi ha de ser defensada enfront d'un comitè d'experts. El Treball de Fi de Màster (“Màster Thesis”) tindrà orientació investigadora.

Durant els tres primers semestres, l'estudiant ha d'aprovar 30 crèdits ECTS per cada semestre. Per a aprovar una assignatura, ha d'obtenir una qualificació d'almenys 50% de la nota màxima.

El quart semestre consisteix en una avaluació de tesi d'investigació dels estudiants (30 ECTS).

Es durà a terme una Junta d'Examen (EC, Examination Committee) al final de cada semestre, per a determinar la progressió dels estudiants per al semestre següent. Els estudiants que validen els quatre semestres rebran els dos títols de Màster de les institucions on van estudiar el primer i tercer semestre. En el supòsit de convenis amb universitats estrangeres en tot cas la universitat espanyola custodiarà els expedients dels títols que expedisca.

L'UJI únicament oferiria el segon any, primer semestre, del màster. Per això, la implantació es realitzaria de manera simultània (tot el títol a una). Les matèries del primer curs es reconeixerien, i les del segon s'oferirien.

Seqüenciació temporal de les assignatures del màster:

Primer curs, primer semestre

Bloc 0 Transversal skills (4 ECTS)

Scientific writing skills and methods (OB) (1 ECTS)

Design thinking and Project Management (OB) (3 ECTS)

Bloc 1 Marine Environment (7 ECTS)

Fundamentals of marine and coastal processes (OB) (5 ECTS)

Underwater acoustics (OB) (2 ECTS)

Numerical methods in fluids (OPTATIVA) (2 ECTS)

Bloc 2 Robotics and control (10 ECTS)

Geometric, kinematic and dynamical modeling of robotic systems (OB) (2,5 ECTS)

Modeling of marine systems (OB) (2,5 ECTS)

Control Theory of multivariable linear systems (OB) (5 ECTS)

Bloc 3 Artificial Intelligence (9 ECTS)

Machine learning (OB) (3 ECTS)

Deep learning (OB) (3 ECTS)

Reinforcement learning (OB) (3 ECTS)

Primer curs, segon semestre

Bloc 0 Transversal skills (3 ECTS)

Risk and reliability engineering and AI potential (OB) (1 ECTS)

Legislation on international water an autonomous vehicles (OB) (1 ECTS)

Fairness, accountability and transparency in AI (OB) (1 ECTS)

Bloc 1: Advanced topics in marine intelligent robotics (15,5 ECTS)

Marine Mechatronics (OB) (2,5 ECTS)

Advanced control for autonomous vehicles (OB) (3 ECTS)

Optimization techniques (OB) (3 ECTS)

Data-driven machine perception (OB) (3 ECTS)

Adaptive autonomous robotic behaviour (OB) (2,5 ECTS)

Marine Localisation and mapping (OB) (1,5 ECTS)

Explainable AI (OB) (1 ECTS)

Bloc 2: Specialisations (4,5 ECTS)

Underwater interventions (OB) (UJI) (1,5 ECTS)

Autonomy in subsea operation (OB) (NTNU) (1,5 ECTS)

Cooperative robotics (OB) (IST-UL) (1,5 ECTS)

Bloc 3: Applied marine intelligent robotics (7 ECTS)

Deep-siga drons and missions (OB) (2 ECTS)

Underwater acoustic sensors (OB) (1 ECTS)

Entrepreneurship - Industry and research Project (OB) (2 ECTS)

Intelligent robotic for seabed resources exploration (OB) (1 ECTS)

Artificial intelligence and shipping (OB) (1 ECTS)

Segon curs, primer semestre

STUDY TRACK 1: Applied robotics for underwater intervention missions – UJI SPAIN (30 ECTS)

Perception and Manipulation (OB) (4 ECTS)

Multi-robot systems (previously cooperative robotics) (OB) (4 ECTS)

Cognitive processes (OB) (4 ECTS)

Wireless communication (OB) (4 ECTS)

Telerobotics and HRI (OB) (4 ECTS)

Robotic Intelligence (OB) (4 ECTS)

Simulation, Middleware i Benchmarking (OB) (4 ECTS)

Spanish as a foreign language (OB) (2 ECTS)

STUDY TRACK 2: Safe autonomous subsea operations – NTNU NORWAY (30 ECTS)

Marine control Systems (specialization course) (OB) (7,5 ECTS)

Marine Control Systems (specialization Project) (OB) (7,5 ECTS)

Decision making under uncertainty for autonomous systems (OB) (7,5 ECTS)

Research-based innovation methodologies in computer and information Science (OB) (7,5 ECTS)

Safety and Asset Management (specialization course) (OP) (7,5 ECTS)

Norwegian as a foreign language (OP) (2 ECTS)

STUDY TRACK 3:  Cooperative marine robotics for scientific and commercial applications –IST –UL, PORTUGAL (30 ECTS)

Optimizations and algorithms (OB) (6 ECTS)

Artificial Intelligence and Decision systems (OB) (6 ECTS)

Autonomous systems (OB) (4 ECTS)

Embedded Computational systems (OB) (6 ECTS)

Distributed Real Time Control Systems (OB) (6 ECTS)

Telecommunication networks (OP) (6 ECTS)

Entrepreneurship, Innovation and Technology Transfer (OP) (6 ECTS)

Portuguese as a foreign language (OP) (2 ECTS)

Segon curs, segon semestre

Màster Thesis (TFM) 30 ECTS

En tractar-se d'un títol de màster conjunt, se seguiran les recomanacions de l'European University Association i de l'European Consortium for Accreditation.

Informació proporcionada per: InfoCampus