05/02/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La superació del Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima permetrà:

• Tenir una comprensió més profunda dels processos i reptes propis del medi marí amb la finalitat de desenvolupar robots capaços d'interactuar en i amb aquest entorn, així com solucions tecnològiques que mitiguen i s'adapten a futures amenaces mediambientals (com la contaminació, els efectes del canvi climàtic, etc.).

• Dominar tot l'espectre de sensors/actuadors específics de la robòtica submarina i de la superfície marina. Comprendre les seues funcions i limitacions i ser capaç d'aplicar-los en robots i utilitzar-los.

• Ser capaç de modelar forces externes en sistemes robòtics i utilitzar eines de simulació per a predir comportaments en un medi marí.

• Desenvolupar i usar de manera col·laborativa un marc general per a la planificació de missions, i la programació i execució de robots marins individuals o múltiples connectats en xarxa. Dominar els fonaments teòrics i pràctics dels sistemes de control en xarxa i de l'estimació i el control distribuïts.

• Ser expert o experta en models computacionals basats en dades aplicades a la detecció, el control, la presa de decisions i el comportament autònom. Dotar als robots marítims de funcionalitats d'intel·ligència artificial, com ara la capacitat de percepció, el desplaçament autònom i la planificació de la navegació.

• Ser competent en les principals tècniques i paradigmes d'aprenentatge automàtic aplicables a la robòtica. Conèixer els últims avanços en solucions basades en l'aprenentatge automàtic per a abordar problemes específics de la robòtica, des d'aplicacions d'aprenentatge profund fins a visió per ordinador, detecció acústica i aprenentatge per reforç.

• Adoptar aplicacions tecnològiques de superfície i submarines en mitjans litorals, offshore i en alta mar en matèria de navegació marítima, vigilància, monitoratge mediambiental, prospecció geotècnica, petroli i gas submarins, aqüicultura marítima i indústries renovables.

Informació proporcionada per: InfoCampus