Continuar la meua formació

18/01/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

 

Resultats d'aprenentatge

Eixides professionals

Col·laboradors associats

 

 

Resultats d'aprenentatge

Gràcies al seu disseny integrat multidisciplinari, el Màster en Robòtica Intel·ligent Marina i Marítima (MIR, per les sigles en anglès) es proposa integrar quatre disciplines acadèmiques: la ciència marina, les tecnologies marítimes, la intel·ligència artificial (IA) i la robòtica. El resultat n'és un programa únic en el món i altament competitiu.

A continuació s'indiquen els principals resultats d'aprenentatge comuns a tots els itineraris del programa.

Resultats d'aprenentatge orientats a la disciplina que permeten a l'estudiantat del Màster:

 • Adquirir una comprensió més profunda dels processos i reptes propis del medi marí amb la finalitat de desenvolupar robots capaços d'interactuar en i amb aquest entorn, a més de solucions tecnològiques que contraresten i s'adapten a futures amenaces mediambientals (com la contaminació, els efectes del canvi climàtic, etc.)
 • Dominar tot l'espectre de sensors/actuadors específics de la robòtica submarina i de la superfície marina. Comprendre'n les funcions i limitacions i ser capaç d'aplicar-los en robots i utilitzar-los.
 • Ser capaç de modelar forces externes en sistemes robòtics i usar eines de simulació per predir comportaments en medi marins.
 • Desenvolupar i usar de manera col·laborativa un marc general per a la planificació de missions i la programació i execució de robots marins individuals o múltiples connectats en xarxa. Dominar els fonaments teòrics i pràctics dels sistemes de control en xarxa i de l'estimació i el control distribuïts.
 • Ser expert en models computacionals basats en dades aplicades a la detecció, el control, la presa de decisions i el comportament autònom. Dotar als robots marítims de funcionalitats d'intel·ligència artificial (IA), des de la capacitat de percepció fins al desplaçament autònom i la planificació de la navegació.
 • Ser competent en les principals tècniques i paradigmes d'aprenentatge automàtic aplicables a la robòtica. Conèixer els últims avanços en solucions basades en l'aprenentatge automàtic per tractar problemes específics de la robòtica, des d'aplicacions d'aprenentatge profund fins a visió per ordinador, detecció acústica i aprenentatge per reforç.
 • Adoptar aplicacions tecnològiques de superfície i submarines en mitjans litorals, offshore i en alta mar relacionades amb la navegació marítima, la vigilància, el monitoratge mediambiental, els alçaments geotècnics, el petroli i gas submarins, l'aqüicultura marítima i les indústries renovables.

Resultats d'aprenentatge de destreses transversals que permeten als estudiants del Màster:

 • Aplicar les destreses comunicatives i d'investigació necessàries per al treball integrat en equip.
 • Gestionar projectes d'innovació i avaluar sistemàticament riscos i problemes de fiabilitat.
 • Reconèixer les limitacions tècniques, econòmiques, ètiques i normatives de la intel·ligència artificial i desenvolupament i maneig d'innovacions tecnològiques marines.
 • Tindre un coneixement profund dels sectors de la indústria de creixement blau i de les oportunitats de desenvolupament de la tecnologia de la innovació.

 

 

Eixides professionals

Els titulats en aquest màster tenen unes excel·lents perspectives professionals i adquiriran la formació necessària per treballar en empreses dels següents àmbits:

 • Indústria offshore i afins, principalment en l'àrea d'inspecció i manteniment permanent. La demanda de pilots, tècnics i supervisors de vehicles submergibles de control remot (ROV) continuarà sent molt elevada.
 • Les institucions d'investigació oceanogràfica de tot el món estan buscant enginyers amb capacitat per interactuar amb els científics en el desenvolupament i operació de nous sistemes robòtics subaqüàtics.
 • Les activitats de cerca i rescat, en escenaris molt diferents (defensa, empreses d'emergències, etc.), també requereixen aquesta nova tecnologia subaqüàtica i persones amb capacitat per gestionar-la.
 • Operacions renovables en alta mar (energies de les ones i eòlica): sistemes d'inspecció, posada en marxa i desmantellament d'infraestructures.
 • Cultiu oceànic: sistemes d'inspecció, posada en marxa i desmantellament d'infraestructures.
 • Exploració i alçaments topogràfics d'àrees amb petroli i gas: sistemes per a l'automatització d'alçaments geotècnics.
 • Seguretat i vigilància (ports, infraestructures crítiques i reserves marines): sistemes cooperatius per al mapatge ambiental, la vigilància acústica i visual i la detecció d'intrusos.
 • Detecció, monitoratge i contenció de contaminants: sistemes cooperatius destinats a avaluar l'evolució espacial i temporal dels vessaments de contaminants i, en el cas dels hidrocarburs, la contenció de vessaments.
 • Mapatge ambiental i de fons marins a gran escala per a l'avaluació de recursos vius i no vius: sistemes cooperatius heterogenis equipats amb conjunts de sensors complementaris per a un mapatge submarí eficient.

La intel·ligència artificial (IA) s'ha convertit en una àrea d'importància estratègica i en un motor clau del desenvolupament econòmic. De manera paral·lela, l'economia blava es troba en creixement constant i avui dia està generant més de tres milions i mig de llocs de treball. Es preveu que el creixement del sector es duplique per a l'any 2030.

 

Col·laboradors associats

El Màster disposa d'una xarxa internacional de col·laboradors associats tant de l'àmbit de la investigació com de la indústria que són capdavanters en robòtica intel·ligent marina i marítima. 

Aquests col·laboradors associats participen activament en el consorci del Màster i poden acollir projectes de tesis, pràctiques en empresa, campionats de robòtica intel·ligent marina i simposis anuals, de tal manera que s'assegura així un flux de comunicació bidireccional que ofereix oportunitats i reptes en l'àmbit de la investigació i la indústria per a l'estudiantat.

El consorci està obert a noves col·laboracions. En aquest enllaç  es facilita més informació sobre com formar-ne part.

Informació proporcionada per: InfoCampus