Perfil d’ingrés

25/11/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil d’ingrés recomanat de l’estudiantat que vulga accedir a aquest Grau és de persones amb interès i aptitud cap a les matemàtiques i les noves tecnologies de la informació, amb capacitat de raonament lògic i talent per a resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el Batxillerat de la modalitat Cientificotecnològica. És molt recomanable que a més s’hagen cursat les assignatures de modalitat de Matemàtiques I i Matemàtiques II i seria molt recomanable l’assignatura de Física. Finalment, seria aconsellable haver cursat, com a assignatures optatives, les relacionades amb les tecnologies de la informació.

Informació proporcionada per: InfoCampus