Treball de final de grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

S'exigeix com a requisit previ tenir aprovades el 80% de les assignatures de formació bàsica i obligatòria, sense comptar les pràctiques externes.

És una assignatura de 6 crèdits ECTS que consisteix en el desenvolupament d’un assaig o treball pràctic, d’una extensió entre 4500 i 8000 paraules, sobre un tema relacionat amb els coneixements i competències adquirits en una o diverses assignatures cursades en el grau. L’assaig profunditzarà, aplicarà o ampliarà alguns dels temes inclosos en aquestes assignatures.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat un reglament que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Des del grau en Estudis Anglesos s'ha elaborat una Normativa de TFG pròpia del grau permanentment exposada en l'Aula Virtual.

En l’Aula Virtual també hi ha una guía del TFG en la qual s'especifiquen les característiques formals i de contingut que han de reunir els TFG d’Estudis Anglesos.

Tota la informació rellevant sobre el TFG (assignatura EA0938) s'exposa de forma actualitzada en el web de l'Aula Virtual (AV). Qualsevol canvi important d'informació en l'AV, s'avisa puntualment per correu electrònic a tots els integrants (estudiantat i tutors i tutores), a través del servei de fórum amb correu electrònic incorporat.

Consulta professorat tutor de TFG

TUTORS I TUTORES. El perfil dels professors tutors i professores tutores és el de doctors i doctores, professorat a temps complet pertanyent al Departament d’Estudis Anglesos.

TEMÀTIQUES. Les temàtiques de TFG oferides pels tutors i tutores de les diferents àrees són àmplies i variades, i responen a les diferents línies i grups de recerca delDepartament d’Estudis Anglesos.

ecerca delDepartament d’Estudis Anglesos.

Informació proporcionada per: InfoCampus