Perfil d’ingrés

16/03/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El perfil d'ingrés de l'alumnat del grau d'Estudis Anglesos és el de persones interessades en la llengua, la cultura i la societat anglosaxones, amb aptitud per a l'aprenentatge de llengües i amb capacitat comunicativa tant escrita com oral no només en la llengua anglesa sinó també en les llengües pròpies. En general, tenen formació adequada aquelles persones que han cursat el batxillerat d'humanitats. A més, l'habilitat per a les relacions interpersonals, un esperit crític i reflexiu així com la capacitat d'apreciar la diversitat cultural i lingüística i la de transmetre coneixement són característiques que ha de reunir el futur estudiant d'aquest grau.

Informació proporcionada per: InfoCampus