Presentació

29/04/2022 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'Enginyeria Química és l'enginyeria del canvi químic, de la conversió de les matèries primeres en la gran diversitat de productes que necessita la nostra societat industrialitzada i tecnificada.

Per tant, aquests estudis proporcionen uns coneixements versàtils i polivalents que tracten el projecte, execució i operació de les instal·lacions per a fabricar els productes de les indústries.

L'enginyera química o enginyer químic és el tecnòleg de la indústria química, la persona responsable que les unitats de fabricació, els serveis de manteniment, el control de la qualitat, el coneixement del producte i d'assistència al client funcionen d'una manera òptima i segura.

Un titulat o titulada en Enginyeria Química és una persona experta en:

  • la concepció,
  • el càlcul,
  • la construcció, i
  • l'operació d'instal·lacions o equips en els què la matèria experimenta un canvi d'estat, de contingut d'energia i de composició.

Les graduades i graduats en Enginyeria Química per la Universitat Jaume I estaran capacitats per a l’exercici de la professió d’enginyera o enginyer tècnic industrial en l’especialitat de química industrial amb les competències i atribucions professionals reconegudes per llei. També, per la seua formació cientificotècnica, podran desenvolupar la seua activitat professional a l’àmbit de la investigació, la docència, l’administració i els serveis (assegurances, assessoria tècnica i comercial, enginyeria forense…).

L'estructura del grau es basa en l'ordre CIN/351/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic Industrial. 

El grau dóna accés, entre altres, als màsters en Enginyeria Industrial i Enginyeria Química, per a aconseguir les competències i atribucions professionals de l’enginyera o enginyer superior.

Informació proporcionada per: InfoCampus