Perfil d’ingrés

26/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

L'estudiantat que haja de començar els estudis d'aquesta titulació ha de comptar fonamentalment amb una bona formació en matèries bàsiques com matemàtiques, física, química i dibuix tècnic.

En relació a les característiques personals, són valors especialment destacables la iniciativa, motivació, capacitat de treball tant de forma individual com en equip, responsabilitat, perseverança i lideratge. També es considera recomanable tindre interès per l'aplicació pràctica dels coneixements en la resolució de problemes reals, així com la destresa en el maneig d'instruments i equips de laboratori i taller.

Informació proporcionada per: InfoCampus