Doble títol internacional

11/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Les Dobles Titulacions Internacionals (DTI) són aquelles en les quals l'estudiantat que cursa una titulació oficial de la Universitat Jaume I pot realitzar un o diversos cursos acadèmics en una Universitat estrangera amb conveni, dins del mateix àmbit, a fi d'obtenir un títol en cadascuna d'aquestes Universitats. Per a més informació administrativa contacteu amb l'ORI (outgoing@uji.es) i per a informació acadèmica contacteu amb el coordinador de DTI (alfarano@uji.es)

Graus que possibiliten obtenir una Doble Titulació Internacional:

Imatge Grau en Administració d’Empreses, Finances i Comptabilitat i Economia ade-fico index

Estudis Internacionals d'Economia, Empresa i Finances

Grau en Administració d’Empreses - Grau en Finances i Comptabilitat - Grau en Economia

IMEF imef index

Grup International Management, Economics and Finance

Grau en Administració d’Empreses - Grau en Finances i Comptabilitat - Grau en Economia

Informació proporcionada per: InfoCampus