Perfil d’ingrés

25/09/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Ateses les característiques pròpies del títol, en què es combinen competències tant de caire cientificotècnic com artístic, els perfils idonis d’ingrés són els que abasten aspectes tant d’índole tecnològica com artística, complementats amb coneixements científics. Tot això facilitarà, sens dubte, un progrés adequat en els estudis que es proposen.

Informació proporcionada per: InfoCampus