Treball de final de grau

24/07/2023 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
X
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El Treball de Final de Grau en Comunicació Audiovisual està orientat principalment a la realització de productes audiovisuals: curtmetratges de ficció o documentals, episodis pilot de sèries televisives o webseries, videoclips, peces de videoart… Tots aquests tipus es poden dur a terme en grups de fins a cinc estudiants, la qual cosa representa un aspecte diferencial i molt atractiu del nostre grau, en la mesura en què l’alumnat posa en joc totes les competències adquirides al llarg de la carrera, tant les destreses pròpiament tècniques com aquelles altres que acrediten les habilitats socials i comunicatives necessàries per a tirar endavant creacions col·lectives. També s’admeten la preproducció de projectes complexos i la redacció de guions.

A part d’aquesta modalitat específica de Comunicació Audiovisual existeixen altres dues: la posada en marxa de projectes empresarials professionals relacionats amb el nostre sector, i la comuna a tots els estudis superiors, és a dir, els treballs de recerca teòrica sobre assumptes o aspectes específics.

En aquesta assignatura es cursen tres crèdits ECTS en anglès. Es pot consultar més informació del Treball de Final de Grau en la Guia docent de l’assignatura. En la matrícula, dins de l’Aula virtual (codi Ca0932), es troba un Manual d’instruccions amb les característiques formals i de contingut d’aquest, els criteris i rúbriques d’avaluació, així com tota la informació rellevant estrictament actualitzada. 

TUTORS I TUTORES: El perfil dels professors i professores tutors és preferentment el de doctors, professorat a temps complet pertanyents a l’àrea de Comunicació Audiovisual i Publicitat del Departament de Ciències de la Comunicació. Pots consultar ací el professorat tutor de TFG.

Informació proporcionada per: InfoCampus